Frontpage

Avfallsbolag samarbetar kring biogas

En stor äppelskrutt pryder numera Stormossens tankningsstationer. Stormossen är med och grundar ett samarbete som man med tiden hoppas ska bli landsomfattande.

En stor äppelskrutt pryder numera Stormossens tankningsstationer. Stormossen är med och grundar ett samarbete som man med tiden hoppas ska bli landsomfattande.

KORSHOLM. Stormossens biogas marknadsförs under ny flagg och nytt namn. Tillsammans med avfallsbolagen i Birkaland och Södra Karelen har man sjösatt varumärket BIG Biogas.

– Tanken är att vi får bättre synlighet genom att samarbeta. Då ett regionalt avfallsbolag marknadsför sig, gynnas också de andra bolagen som deltar i samarbetet, säger Håkan Hagberg, ekonomichef för Stormossen i ett pressmeddelande.
Bolagen fortsätter med andra ord att vara självständiga, men marknadsförs sig under samma namn. För de som kör med biogas i Vasatrakten innebär samarbetet inga större förändringar. Stormossens biogasstationer i Vasa och Korsholm har bara bytt skepnad, förklarar Nina Lindman, kommunikationschef på Stormossen.
– Vi har bytt ut det gamla namnet Gastor mot BIG Biogas och ändrat utseendet på tankningsstationerna. Vi ordnar också gemensamma kampanjer med de andra bolagen. Men i övrigt innebär det inga förändringar för våra kunder.

– Vi är alla tre lokala och kommunalt ägda bolag med ett fåtal stationer var. Nu då det finns ett gemensamt utseende hoppas och tror vi att flera regionala avfallsbolag ska gå med i samarbetet.

– Fyra stationer planeras till Birkaland och då de är klara finns totalt nio biogasstationer med i samarbetet. Det har också varit tal om att vi ska öppna fler i Österbotten, men några beslut har vi ännu inte tagit, säger Lindman.
Avfallsbolagen producerar biogas av bioavfall från hushåll och slam från reningsverken inom sina respektive verksamhetsområden. I Vasa- drivs bland annat tolv av lokaltrafikens bussar på biogas.
Biogasbolagen vill höja sin profil på fler fronter, berättar Lindman. Bland annat genom ett nationellt samarbete i hela Finland.
En ny avfallslag träder i kraft nästa år och Lindman misstänker att den kommer att innebära att allt fler måste skaffa sorteringskärl för bioavfall.
– Jag tror att lagändringen kommer att innebära skärpningar vid insamlingen. Min gissning är att det blir obligatoriskt för fler typer av hushåll, säger Lindman.