Web

Begränsningar gäller i fyra veckor till

Begränsningen av sammankomster till högst tio personer gäller fram till den sista oktober. Vad som händer sen beror helt på hur coronaläget utvecklas i Österbotten. 
 ”Nu har vi alla tiders chans att visa att vi kan vända det här till det bättre”, säger 
infektionsöverläkare Juha Salonen.

Begränsningen av sammankomster till högst tio personer gäller fram till den sista oktober. Vad som händer sen beror helt på hur coronaläget utvecklas i Österbotten. 
 ”Nu har vi alla tiders chans att visa att vi kan vända det här till det bättre”, säger 
infektionsöverläkare Juha Salonen.